،، یاد/دآشتــ هـآے گـُم شـלه/

_بسم رب مهربانی ها_

تخیل بال پرواز است؛ وحی و الهام هم مےتوانند رحمانے باشد و هم شیطانے؛ خیال هم مےتواند مثل کبوترهاے سفید در آسمان آبے حریت پرواز کند، و هم مےتواند مثل خفاشے سیاه از سقف مغازه تاریک نفس اماره وارونه آویزان شود.

» سید اهل قلم، شهید آوینی

غَمِ ت بیچارمون کرد یاحسینعلیه السلام

*عنوان: قسمتی از زیارت عاشورا

» بعد نوشت: اینجا را بخوانید +  

  • ۹۲/۰۸/۲۴
  • مـَـ ه جَـبـیـטּ