،، یاد/دآشتــ هـآے گـُم شـלه/

_بسم رب مهربانی ها_

تخیل بال پرواز است؛ وحی و الهام هم مےتوانند رحمانے باشد و هم شیطانے؛ خیال هم مےتواند مثل کبوترهاے سفید در آسمان آبے حریت پرواز کند، و هم مےتواند مثل خفاشے سیاه از سقف مغازه تاریک نفس اماره وارونه آویزان شود.

» سید اهل قلم، شهید آوینی

۰۳
آبان
۹۵

احساست،

درست وقتی ک حرفی غیر از آنچه ک انتظار داری را می شنوی؛

همانند همین تصویر 👇 است؛ سرد و خشک و بی روح و له شده..


امید


اما

یک نوری پهن زمین است، می بینید؟؟!


وقتی خدا هست! :)

یک چیزی مثل امید هم هست ک نور می شود بر سردی وجودت، و کمکت می کند تا جوانه بزنی..



دونقطه:

1.خیلی خوبی خدا :)

2. عنوان از حضرت حافظ جان..




  • مـَـ ه جَـبـیـטּ
۲۷
مهر
۹۵

آرزو دارم

فرزندم

با افتخار بگوید: "بابی انت و امی یاحسین.. "


  • مـَـ ه جَـبـیـטּ
۲۳
مهر
۹۵

ب اینجا ک می رسم

از خودم می پرسم: "اگر تقدیر، بودنم را در دشت نینوا، در آن روز بلآ، می نوشت؛ آنگاه "من" در کدامین سو می درخشید؟!!"

.

.

اشک ریزان خودم را لعن می گویم

برای روزی ک در سپاه امام ه زمانم نبوده باشم!

وای..

.

.

*: قسمتی از متن زیارت عاشورا

  • مـَـ ه جَـبـیـטּ
۱۶
مهر
۹۵

چ کسی می گوید دوری دوستی می آورد؟؟


از اول روزی ک از تو دور شدم، آلونک خوب من! وبلاگ من...

از اول روزی ک از تو دور شدم، دیگر نشد ب سراغت بیایم.. ینی آمدم اما ننوشتم.....

می دانی! هرگاه دلم برایت تنگ تر شد، آمدم سری زدم، آهی کشیدم و رفتم..


بیا و خودت شروع کن دوستی ه دوباره ی من با تو را!

بیا و این من را از درون به سمت خودت بکش..

دلم

باز هم

نوشتن خواست!

  • مـَـ ه جَـبـیـטּ