،، یاد/دآشتــ هـآے گـُم شـלه/

_بسم رب مهربانی ها_

تخیل بال پرواز است؛ وحی و الهام هم مےتوانند رحمانے باشد و هم شیطانے؛ خیال هم مےتواند مثل کبوترهاے سفید در آسمان آبے حریت پرواز کند، و هم مےتواند مثل خفاشے سیاه از سقف مغازه تاریک نفس اماره وارونه آویزان شود.

» سید اهل قلم، شهید آوینی

نآلـہ ے ع ش ق است و آتش می زند ..

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ۰۲:۱۲ ب.ظ

 

. مگر سوختن چیست ( ؟ ) 

همیـטּ کہ عشق ِ حسیـטּ شعلـہ اے باشد میان ِ دلت، و تو بسوزے !! 

حرم را در خیالات ببینے و خفـہ شوے از بی هوایے 

از اینکـہ هوای َ ت حسیـטּ باشد و تو بی حسیـטּ باشے !!

  

عین ِ ماهی کـہ اگر دریا را از او بگیرند در إزای بی کرانـہ هاے حجم ِ هوا 

خفـہ مے شود , , , 

انگار نمے دانند کـہ نفس براے ماهی غرق بودن ِ در دریآست ...


یاحسین


+ دارم فکر می کنم

« ح ـسیـטּ ح ـسیـטּ » زدטּ یعنے نَفَس !! یا باید « نَـ ـفَـس نَـ ـفَـس » زد براے حسیـטּ ... !!!

 

++ کــــرب ُ بَلآ داغ ِ تو دارَد این دلــمــ ..بعد نوشت :

                    نفس، ماهی، دریا ... نفس، حسین، حرم ...

                    نفس، ماهی، دریا ... نفس، حسین، حرم ...

                    نفس، ماهی، دریا ... نفس، حسین، حرم ...


ب یادگار از : 91.12.12


  • ۹۲/۰۷/۲۹
  • مـَـ ه جَـبـیـטּ

نظرات (۱)

  • مـَـ ه جَـبـیـטּ
  • هر تصویری
    توانِ گفتنِ حرف های بغض آلودِ یک دلِ بی پناه کِ
    پناه آورده بِ بیرقِ حسین /ع/ را
     ندارد !