،، یاد/دآشتــ هـآے گـُم شـלه/

_بسم رب مهربانی ها_

تخیل بال پرواز است؛ وحی و الهام هم مےتوانند رحمانے باشد و هم شیطانے؛ خیال هم مےتواند مثل کبوترهاے سفید در آسمان آبے حریت پرواز کند، و هم مےتواند مثل خفاشے سیاه از سقف مغازه تاریک نفس اماره وارونه آویزان شود.

» سید اهل قلم، شهید آوینی

با هم، تا بهشت،،

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶ ق.ظ

 { محبت مایه آبادی }

» لبخند های زن و شوهر بِ روی هم،

هنگام برخورد با یکدیگر و یا هنگام خداحافظی،

صدقه است و بِ اندازه انفاق فی سبیل الله ارزش دارد.

/پیام بر اکرمصلی الله علیه و آله، کافی ج5/

+ در ازدواج اصل قضیه محبت است، محبت خانواده را پایدار میکند.

محبت مایه آبادی زندگی است. اگر در زندگی محبت وجود داشت،

سختی های بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم

سختی های داخل خانه آسان می شود.

/بیانات مقام معظم رهبری در ازدواج دانشجویی، مطلع عشق ص67/


 { دو تا شریک }

» من گمان ندارم کِ بِ ایمان مردی خیری اضافه شود

مگر آنکه محبت و علاقه ی او بِ همسرش زیادتر شود.

/امام صادق علیه السلام، من لا یحضرالفقیه ج3/

+ اینطور نیست کِ بگوییم همه جا خانم باید از آقا تبعیت کند

بالاخره دوتا شریک و دوتا رفیق هستند

یک جا مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید.

/بیانات مقام معظم رهبری در ازدواج دانشجویی، مطلع عشق ص51/


{ اشتغال زن }

» نشستن مرد نزد زنش، نزد خدای متعال

محبوب تر از اعتکاف او در مسجد من است.

/پیام بر اکرم صلی الله علیه و آله/

+ بعضی ها از ما می پرسند: شما موافقید زن ها بروند کار کنند؟

ما می گوییم البته با بیکاری خانم ها مخالفیم، زن اصلن باید کار کند

البته کار دوجور است! یکی کار داخل خانه و یکی کار بیرون خانه.

منتها یک شرط دارد!! باید جوری باشد کِ این اشتغال

_حتی در داخل خانه_ بِ پیوند زن و شوهر لطمه ای نزند.

/بیانات مقام معظم رهبری در ازدواج دانشجویی، مطلع عشق ص80/


{ تحمل }

» وقتی مرد بِ زن خود با محبت می نگرد و زنش بِ او با مهر می نگرد

خداوند بِ دیده رحمت بر آنها می نگرد.

/پیام بر اکرم صلی الله علیه و آله، نهج الفصاحه/

 + اگر دیدید کِ همسرتان یک نقطه عیبی دارد

_هیچ انسانی بی عیب نیست_و مجبورید او را تحمل کنید،

کِ او هم همزمان، دارد یک عیبی از شما راتحمل می کند،

آدم عیب خودش را نمی فهمد عیب دیگری را می فهمد،

بنا را بگذارید بر تحمل.

/بیانات مقام معظم رهبری در ازدواج دانشجویی، مطلع عشق ص91/


 

{ مراقبت در دین داری }

» این سخن مرد بِ زن کِ دوستت دارم

هرگز از دل زن بیرون نمی رود.

/پیام بر اکرم صلی الله علیه و آله، کافی ج5/

+ مهم ترین کمک بِ همسر این است کِ سعی کنید

همدیگر را دین دار نگه دارید.مراقب باشید همسرتان خطای دینی نکند

این مواظبت هم بِ معنای پاسبانی و دیده بانی نیست،

این مراقبت اخلاقی ست. مراقبت مهربانانه و مراقبت پرستارانه.

/بیانات مقام معظم رهبری در ازدواج دانشجویی، مطلع عشق ص62/


{ قوام و ریحان }

خوب ترین شما آن کسی است

کِ با همسر خود نیکو رفتار کند.

/پیام بر اکرم صلی الله علیه و آله، مستدرک الوسائل/

+ اسلام مرد را قوام و زن را ریحان می‌داند.

این نه جسارت بِ زن است نه جسارت بِ مرد.

نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد،

بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. ترازوی آنها هم اتفاقاً برابر است،

یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنی محیط زندگی را

در یک کفه می‌گذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتکا بودن و تکیه‌گاه بودن

برای زن را هم درکفه دیگر ترازو می‌گذاریم، این دو کفه با هم برابر می‌شود.

نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن.

/بیانات مقام معظم رهبری در ازدواج دانشجویی، مطلع عشق ص49/


بروید و با هم بسازید {+} :)


راستی!

اون شیرینی کِ دادی کفایت نمی کرد، گفته باشم :| {+}


  • ۹۲/۰۸/۱۵
  • مـَـ ه جَـبـیـטּ