،، یاد/دآشتــ هـآے گـُم شـלه/

_بسم رب مهربانی ها_

تخیل بال پرواز است؛ وحی و الهام هم مےتوانند رحمانے باشد و هم شیطانے؛ خیال هم مےتواند مثل کبوترهاے سفید در آسمان آبے حریت پرواز کند، و هم مےتواند مثل خفاشے سیاه از سقف مغازه تاریک نفس اماره وارونه آویزان شود.

» سید اهل قلم، شهید آوینی


اگر بناست رحمت کسی به ما کمک کند

خدا کند که زودتر خود خدا کمک کند

 

ضیافت کریم ها که بی گدا نمی شود

کرم کن و بگو کسی به این گدا کمک کند

 

من اشتباه کردم ولی مرا رها نکن

بجز تو کیست که به این بی سر و پا کمک کند

 

گناه کردنم به آبروی من لگد زده

به این بدون آبرو کسی چرا کمک کند ؟

 

اگر هوار میزنم ،اگر که جار میزنم

میان راه مانده ام یکی مرا کمک کند

 

نگو که تحبس الدعا شدم، نگو رها شدم

بگو چه حربه ای به من بجز دعا کمک کند

 

برای من که قبح غفلت و گناه ریخته

حیاست بهترین دوا به من حیا کمک کند

 

بیا مرا درست کن بیا ضرر نمیکنی

نمیشود خدا همش به خوبها کمک کند

 

به هر کجا که میروم ضمانتم نمی کنند

به طوس میروم مگر امام رضا کمک کند

 

اگر که خورده کار من گره ؛گره گشا که هست

به عاشقان ، رقیه ی گره گشا کمک کند

 

چقدر تا دم سحر سر بریده ی پدر

به دختر سه ساله روی نیزه ها کمک کند

 

ز ناقه زجر لعنتی مرا ز مو بلند کرد

به دختر تو عمه زیر چکمه ها کمک کند

 


رقیه


+ اجرا شده توسط حاج منصور ارضی در شب سوم ماه رمضان92

  • ۹۲/۰۴/۲۴
  • مـَـ ه جَـبـیـטּ